Beoordeel deze berekening
? / 10 (0)

Maximale hypotheek 2015

Scherm kantelen voor volledige weergave

De maximale hypotheek in 2015 zal lager uitvallen dan afgelopen jaar, onder invloed van de nieuwe woonnormen van het Nibud. Het instituut voor budgetvoorlichting geeft ieder jaar de woonnormen af, waarop de banken zich kunnen baseren. De maximale hypotheek in 2015 zal lager uitvallen, omdat het Nibud voorstelt een kleiner deel van het inkomen beschikbaar te stellen voor de woonlasten, met name voor de lagere inkomens. Enige uitzondering hierop vormen de ‘nul op de meter’ woningen, woningen die zeer zuinig met energie omgaan en dit zelf opwekken. 

 

Nieuwe woonnormen van het Nibud

Het Nibud heeft voor het eerst een andere rekenmethode gebruikt, om de maximale hypotheek voor 2015 te berekenen. Vanaf dit jaar houdt het instituut ook rekening met onvermijdbare uitgaven, zoals hoge zorgkosten of de komst van kinderen. Hogere inkomens hebben de ruimte om dit op te vangen, lagere inkomens hebben dit niet. Dit biedt tevens mogelijkheden voor huishoudens die kunnen aantonen dat ze het risico op hoge kosten niet lopen, waardoor er eventueel meer hypotheek mogelijk is.

 

Bovendien valt de maximale hypotheek voor 2015 lager uit vanwege de maximale loan-to-value ratio, zoals die wettelijk is toegestaan. Het is nog maximaal mogelijk om 103% van de waarde van de woning te lenen, in 2014 was dit nog 104%. Dit zal elk jaar met een procent dalen totdat het in 2018 alleen nog mogelijk is 100% van de woning te financieren. Bijkomende kosten kunnen dan niet meer in de hypotheek opgenomen worden. 

 

 

Minder hoge maximale lening

Een woningkoper met een inkomen van €30.000 (bruto per jaar) kan in 2015 maximaal €137.000 lenen, bij een hypotheekrente van 3,25%. Bij een rente van 4,25% is dat nog maar iets meer dan €134.500. Een woningkoper met een inkomen van €50.000 heeft meer mogelijkheden, in die situatie is het mogelijk €228.000 te lenen. Dit bedrag ligt een kleine €16.000 lager dan in 2014, waardoor het maximale hypotheekbedrag behoorlijk daalt. 

 

Maximale hypotheek energiezuinige woningen hoger

Een uitzondering wordt gemaakt voor ‘nul op de meter’ woningen, huizen die zelf hun energie opwekken en daardoor flink lagere maandlasten opleveren. Huizenkopers kunnen €25.000 extra lenen voor een dergelijke woning, bovenop hun reguliere maximale hypotheek. De bouwer dient wel te garanderen dat het gedurende minimaal 10 jaar lukt om minstens zoveel energie op te wekken, als dat de woning aan de andere kant zal verbruiken.